«Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει σχέση μόνο με τα κόμματα και τις πολιτικές, τους κανόνες ή τους κανονισμούς, τις αγορές ή τα νομίσματα, αλλά έγκειται τελικά—και πάνω από καθετί άλλο—στους ανθρώπους και τις φιλοδοξίες τους. Συνίσταται στην ενότητα των λαών. Για την ελευθερία τους, για τις αξίες τους, στην ουσία για ένα καλύτερο μέλλον».

Ursula von der Leyen, Πρόεδρος της Επιτροπής, 27 Νοεμβρίου 2019