Πολιτικός Χειμώνας στην Ελλάδα

Θεσμικά αντίβαρα, έλλειψη

Ανεξάρτητες Αρχές, δικαιοσύνη εξαρτημένη από την Κυβέρνηση, έλλειψη Γερουσίας και Συνταγματικού Δικαστηρίου, φίμωση λόγου και πληροφόρησης

Πληθαίνουν οι φωνές (Στέφανος Ματθίας, Περιοδικό “Σαν Σήμερα”, Γ. Τασσόπουλος ) που επισημαίνουν, ότι βασική αιτία της κατάστασης στην οποία έχει περιέλθει η χώρα μας είναι η έλλειψή τους,

  • Κοινοβουλευτικά,

νομοθετική λειτουργία της Βουλής, κοινοβουλευτικός έλεγχος, ποινική ευθύνη υπουργών, θεσμοθέτηση της Γερουσίας,

  • Δικαστικά,

ίδρυση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, σεβασμός των υπερεθνικών δικαστηρίων, δίκαιη δίκη, εφαρμογή του τεκμηρίου αθωότητας, 

  • Διοικητικά,

το δικαίωμα της ακρόασης, απαγόρευση σώρευσης καθηκόντων ελεγκτών και ελεγχόμενων, η υποστήριξη της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης (κατάργηση του διορισμού της ηγεσίας της από την Κυβέρνηση, εξάλειψη του ομφάλιου λώρου της εξέλιξης των δικαστικών λειτουργών από την εξαρτημένη από την διορισμένη ηγεσία της δικαιοσύνης, ο νομικός πολιτισμός, ο σεβασμός της πολυφωνίας, η πολιτική ευπρέπεια, ο θεσμός των δημοψηφισμάτων, η καταπολέμηση διαφθοράς, ο σεβασμός των Ανεξάρτητων Αρχών και άλλες μορφές άμεσης δημοκρατίας…