Υδάτινοι πόροι

Στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» καταγράφεται, ότι “Τα δύο τρίτα σχεδόν των παγκόσμιων οικοσυστημάτων βρίσκονται σε παρακμή, ενώ υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη υπερβεί τα πλανητικά όρια για τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και τον κύκλο του αζώτου. Υπάρχει πιθανότητα πλανητικού ελλείμματος νερού 40% έως το 2030, εκτός αν επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να επιδεινώσει η κλιματική αλλαγή τα προβλήματα αυτά, με υψηλό κόστος…. Ο ΟΟΣΑ έχει προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη υποβάθμιση και διάβρωση του φυσικού κεφαλαίου κινδυνεύει να προκαλέσει μη αναστρέψιμες αλλαγές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν δύο αιώνες ανόδου του βιοτικού επιπέδου και συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες….”

Απέναντι σ’αυτή τη ζοφερή προοπτική η χώρα μας εξακολουθεί ν’ ακροβατεί επικίνδυνα και ν’αποτυγχάνει ν’ανταποκριθεί στην ανάγκη σωστής διαχείρισης των νερών, στην ανάγκη της ουσιαστικής ενσωμάτωσης και εφαρμογής το ταχύτερο δυνατόν των κατευθύνσεων της μητέρας των Οδηγιών, της Οδηγίας 2000/60 της ΕΕ για τα νερά και των υπόλοιπων Οδηγιών που συνδέονται με αυτήν….

Η κατάσταση που επικρατεί στην Περιφέρεια Κρήτης είναι ανάλογη. Το έλλειμμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, ανάκτησης του κόστους διαχείρισης, χημικής κατάστασης των νερών, ορθολογιστικής διαχείρισης, οι υψηλές πιέσεις από τη Γεωργία και τη Βιομηχανία, η ανεπαρκής αποτύπωση των υδατικών συστημάτων, η πλημμελής αξιοποίησή τους και η ανεπαρκής οργάνωση της διαχείρισης των νερών με άναρχο πληθωρισμό αρχών και φορέων, η επίπτωση από την έλλειψη σύγχρονου θεσμικού πλαισίου, προκαλούν μεγάλη ανησυχία.

Η επιτυχία αυτής της προσπάθειας μπορεί ίσως ν’ αναστρέψει την αρνητική πορεία.

 

 

 

Υδάτινοι πόροι

Στην πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με γενικό ενωσιακό πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον έως το 2020 «Ευημερία εντός των ορίων του πλανήτη μας» καταγράφεται, ότι “Τα δύο τρίτα σχεδόν των παγκόσμιων οικοσυστημάτων βρίσκονται σε παρακμή, ενώ υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ανθρωπότητα έχει ήδη υπερβεί τα πλανητικά όρια για τη βιοποικιλότητα, την κλιματική αλλαγή και τον κύκλο του αζώτου. Υπάρχει πιθανότητα πλανητικού ελλείμματος νερού 40% έως το 2030, εκτός αν επιτευχθεί σημαντική πρόοδος όσον αφορά τη βελτίωση της αποδοτικότητας της χρήσης των πόρων. Υπάρχει επίσης ο κίνδυνος να επιδεινώσει η κλιματική αλλαγή τα προβλήματα αυτά, με υψηλό κόστος…. Ο ΟΟΣΑ έχει προειδοποιήσει ότι η συνεχιζόμενη υποβάθμιση και διάβρωση του φυσικού κεφαλαίου κινδυνεύει να προκαλέσει μη αναστρέψιμες αλλαγές που θα μπορούσαν να διακυβεύσουν δύο αιώνες ανόδου του βιοτικού επιπέδου και συνεπάγονται σημαντικές δαπάνες….”.

«οι έγγειες βελτιώσεις «…αποσκοπούν κυρίως εις την ανάπτυξιν και διατήρησιν, των υδατικών και εδαφικών γεωργικών πόρων της Χώρας…». Ν. 3881/1958  «Γιατί να λέμε βίαια τα νερά ενός ποταμού και όχι τις όχθες που τα περιορίζουν»; (Μπέρτολτ Μπρεχτ). «Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης ...
Διαβάστε περισσότερα

«Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης με αυτόν που είχαμε όταν τα δημιουργήσαμε». Άλμπερτ Αϊνστάϊν Οι έγγειες βελτιώσεις, οι συνιστώσες τους  και το οικοσύστημα του φυσικού περιβάλλοντος Α. Πρόλογος Ο αρχικός και φιλόδοξος στόχος αυτής της δημοσίευσης ήταν η ανάδειξη της αναγκαιότητας ριζοσπαστικής ...
Διαβάστε περισσότερα

 

Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών απορροής

 

Σχετικά με προγράμματα μέτρων

 

Κωδικοποίηση Νομοθεσίας

error: Content is protected !!