Άρθρο 3

Γενικές Αρχές

Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι:

(α)        σεβασμός για εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία συμπεριλαβανομένης της ελευθερίας να κάνει τις δικές του επιλογές, και ανεξαρτησία ατόμων,

(β)        μη-διάκριση,

(γ)        πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία,

(δ)        σεβασμός για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή των ΑμεΑ ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας/ποικιλομορφίας και ανθρωπότητας,

(ε)        ισότητα των ευκαιριών,

(στ)      δυνατότητα πρόσβασης,

(ζ)        ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών,

(θ)        σεβασμός για τις εξελισσόμενες δυνατότητες των παιδιών με αναπηρία και σεβασμός για τo δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να διατηρήσουντην ταυτότητα τους.

error: Content is protected !!