Γυναίκες με αναπηρία

29 Απριλίου 2022

Άρθρο 6 Γυναίκες με Αναπηρία 1.         ΤαΚράτη Μέρη αναγνωρίζουν ότι γυναίκες και κορίτσια με αναπηρία υπόκεινται σεπολλαπλή διάκριση, και ως προς αυτό λαμβάνουν μέτρα για να εξασφαλίσουν γιαυτές την πλήρη και ίση απόλαση από αυτές, όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπουκαι των θεμελιωδών ελευθεριών. 2.         ΤαΚράτη Μέρη λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν την πλήρηανάπτυξη, πρόοδο και ενδυνάμωση των […]

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Υποχρεώσεις

29 Απριλίου 2022

Άρθρο 4 Γενικές Υποχρεώσεις 1.         ΤαΚράτη Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διασφαλίσουν και να προωθήσουν τηνπλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών γιαόλα τα ΑμεΑ χωρίς καμία διάκριση με βάση την αναπηρία. Ως προς αυτό τα ΚράτηΜέρη αναλαμβάνουν: (α)        Ναυιοθετήσουν όλα τα κατάλληλα νομοθετικά, διοικητικά και άλλα μέτρα για τηνεφαρμογή των δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται στην παρούσα […]

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Αρχές

29 Απριλίου 2022

Άρθρο 3 Γενικές Αρχές Οι αρχές της παρούσας Σύμβασης είναι: (α)        σεβασμός για εγγενή αξιοπρέπεια, ατομική αυτονομία συμπεριλαβανομένης της ελευθερίας να κάνει τις δικές του επιλογές, και ανεξαρτησία ατόμων, (β)        μη-διάκριση, (γ)        πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία, (δ)        σεβασμός για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή των ΑμεΑ ως μέρος της ανθρώπινης διαφορετικότητας/ποικιλομορφίας και […]

Διαβάστε περισσότερα

Πρόσωπα με Αναπηρία

29 Μαρτίου 2022

  Government softens plan to criminalise unwitting offshore tax evasion Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Quisque rutrum pellentesque imperdiet. Nulla lacinia iaculis nulla non metus. pulvinar consectetur … Διαβάστε περισσότερα 17 Αυγούστου 2018 / Announcements, Business, Finance, Services, Story, Δημόσιος Τομέας, Παρεμβάσεις, Περιβάλλον

Διαβάστε περισσότερα
error: Content is protected !!