Δημοσίευση απόφασης ΕΔΔΑ Toplak Mrak κατά Σλοβενίας (προσφυγές αριθ. 34591/19 και 42545/19) – η έλλειψη προσβασιμότητας των εκλογικών τμημάτων αντιβαίνει στην ΕΣΔΑ