Το μετέωρο βήμα του πελαργού….

Άλλο ένα προεκλογικό πυροτέχνημα – Κάρτα Αναπηρίας στην Ελλάδα…

Με το ν. 4961/2022 ορίζεται ότι στα ΑμεΑ που διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας τουλάχιστον 50% και είναι εγγεγραμμένα στο Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ χορηγείται Κάρτα Αναπηρίας, η οποία διασυνδέεται με το Ψηφιακό Μητρώο ΑμεΑ, όπου προσδιορίζονται τα πιστοποιημένα χαρακτηριστικά της αναπηρίας του, όπως και τα ειδικότερα ωφελήματα που δικαιούται.

Η Κάρτα αναπηρίας υπάγεται σε Υποσύστημα του πληροφοριακού συστήματος «Εθνική Πύλη Αναπηρίας», που τηρείται στον e Ε.Φ.Κ.Α. E και βρίσκεται κάτω από την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Η πραγματικότητα πίσω από τις πανηγυρικές ανακοινώσεις, όμως, είναι ότι, η δημιουργία και λειτουργία της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, η ανάπτυξη των αναγκαίων εφαρμογών και των απαραίτητων διαλειτουργικοτήτων με άλλα πληροφοριακά συστήματα, τα συστήματα και υποσυστήματα της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας, όπως της Κάρτας Αναπηρίας, οι ρυθμίσεις και προϋποθέσεις για την έκδοσή της  προβλέπεται ότι εξαρτώνται από την έκδοση ΚΥΑ των ΥΕΚΥ, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Το κίνητρο της ρύθμισης:

Αν η ρύθμιση δεν υπαγορεύτηκε από προεκλογικούς λόγους πάντως δεν επιδιώχθηκε να διαμορφωθεί με τρόπο που λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς τάσεις και εξελίξεις.  Αποτέλεσμα θα είναι βραχύβιας διάρκειας ρύθμιση ενόψει όσων ακολουθούν εδώ, η οποία συμβάλλει στην ανασφάλεια δικαίου και με βεβαιότητα αναμένεται ότι θα καταταλαιπωρήσει τα πρόσωπα με αναπηρίες ή στη χειρότερη θα καταστεί ανεφάρμοστη για τους εξής λόγους…..: