Προσβασιμότητα ψηφοφορίας σε ΠΜΕΑ

30 Νοεμβρίου 2022

Προσβασιμότητα των εκλογικών τμημάτων σε άτομα με αναπηρίες ΕΔΔΑ – Η υπόθεση TOPLAK Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απαγορεύει τις διακρίσεις. «Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως […]

Διαβάστε περισσότερα
error: Content is protected !!