Προσβασιμότητα ψηφοφορίας σε ΠΜΕΑ

30 Νοεμβρίου 2022

Προσβασιμότητα των εκλογικών τμημάτων σε άτομα με αναπηρίες ΕΔΔΑ – Η υπόθεση TOPLAK Το Άρθρο 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου απαγορεύει τις διακρίσεις. «Η χρήσις των αναγνωριζομένων εν τη παρούση Συμβάσει δικαιωμάτων και ελευθεριών δέον να εξασφαλισθή ασχέτως διακρίσεως φύλου, φυλής, χρώματος, γλώσσης, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων, εθνικής ή κοινωνικής προελεύσεως, συμμετοχής εις εθνικήν μειονότητα, περιουσίας, γεννήσεως […]

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΤ – Innoveit 2022

1 Δεκεμβρίου 2016

Σύνοδος κορυφής του ΕΙΤ για το INNOVEIT 2022 στις Βρυξέλλες 11 Οκτωβρίου στο The EGG Η εκδήλωση θα φέρει σε επαφή βασικούς φορείς λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής του ευρωπαϊκού τομέα καινοτομίας για να συζητήσουν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει σήμερα η καινοτομία στην Ευρώπη, καθώς και διδάγματα από την εμπειρία του ΕΙΤ τα τελευταία 10 χρόνια στην […]

Διαβάστε περισσότερα
error: Content is protected !!