Δείκτης αναφοράς για την πρόοδο εφαρμογής της ηλεκτρονικής / ψηφιακής Διακυβέρνηση 2022

Συγκριτική μελέτη της Ευρώπης για τις ψηφιακές κυβερνήσεις

Η ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού των κυβερνήσεων παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο της επιδίωξης της φιλοδοξίας της ψηφιακής δεκαετίας της ΕΕ, η Ευρώπη στοχεύει στην παροχή όλων των βασικών δημόσιων υπηρεσιών στο διαδίκτυο έως το 2030 και έχει θέσει τα θεμέλια για ανθρωποκεντρικές ψηφιακές πρωτοβουλίες, σεβόμενη τις ευρωπαϊκές αξίες, μέσω της (προτεινόμενης) Διακήρυξης για τα Ψηφιακά Δικαιώματα και Αρχές.
Ο Δείκτης Αναφοράς για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, διεθνώς αναγνωρισμένη μελέτη , εξετάζει συγκριτικά τον τρόπο με τον οποίο οι κυβερνήσεις παρέχουν ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες και οι κυβερνητικοί ιστότοποι και οι πύλες για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις συνεχίζουν να βελτιώνονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η τρέχουσα έκδοσή του αποτυπώνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό των κυβερνήσεων το 2021 και το 2020 και ρίχνει φως στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση σε 35 ευρωπαϊκές χώρες, που αναφέρονται ως «Ευρώπη» ή «ΕΕ27+»: τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Ελβετία, η Αλβανία, το Μαυροβούνιο, η Βόρεια Μακεδονία, η Σερβία και η Τουρκία.
Πολίτες από τις συμμετέχουσες χώρες αξιολόγησαν τις υπηρεσίες ψηφιακής διακυβέρνησης. Επισκέφτηκαν και αξιολόγησαν 14.252 ιστότοπους μεταξύ Ιουλίου και Αυγούστου 2021 και τον Οκτώβριο του 2020, σε 9 τομείς κυβέρνησης που υποστηρίζουν πολίτες και επιχειρήσεις σε πεδία ζωής κλειδιά, όπως η γέννηση ενός παιδιού ή το ξεκίνημα μιας επιχειρηματικής δραστηριότητας (κανονικές επιχειρηματικές δραστηριότητες, υγεία, καριέρα, εκπαίδευση, οικογένεια, κίνηση, μεταφορά, έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, διαχείριση μικροδιαφορών, σταδιοδρομία μελέτη).
Ο Δείκτης είναι αποτέλεσμα μελέτης που αξιολογεί τις διαδικτυακές δημόσιες υπηρεσίες σε τέσσερις πυλώνες, οι οποίοι αποτελούνται από 14 υποκείμενους δείκτες, κατανεμημένους σε 48 ερωτήσεις της έρευνας και τις εξής βασικές ανά διάσταση:

1. Ευαισθησία χρήστη –

ο βαθμός στον οποίο οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο, υποστηρίζονται στο διαδίκτυο και είναι συμβατές με κινητές συσκευές

2. Διαφάνεια –

ο βαθμός στον οποίο οι διαδικασίες παροχής υπηρεσιών είναι διαφανείς, οι υπηρεσίες σχεδιάζονται με τη συμμετοχή των χρηστών και οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τα προσωπικά τους δεδομένα

3. Βασικοί καταλυτικοί παράγοντες –

ο βαθμός στον οποίο τα ψηφιακά εργαλεία, όπως η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID), τα ηλεκτρονικά έγγραφα, οι αυθεντικές πηγές και οι λύσεις digital post, επιτρέπουν την ταυτοποίηση και την επικοινωνία μεταξύ ενός χρήστη και μιας κυβερνητικής υπηρεσίας

4. Διασυνοριακές Υπηρεσίες –

ο βαθμός στον οποίο πολίτες και επιχειρηματίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακές πληροφορίες και υπηρεσίες με εύχρηστο και ολοκληρωμένο τρόπο μέσω ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και ηλεκτρονικών εγγράφων

Η Ελλάδα:

Κατάφερε άραγε, η χώρα μας να προσαρμοστεί και να ψηφιοποιηθεί περισσότερο;
Τα αποτελέσματα της μελέτης για τη χώρα μας, όπως αποτυπώνονται στον χάρτη που ακολουθεί απογοητεύουν, καθώς την τοποθετούν σε μια από τις χειρότερες θέσεις στην Ευρώπη, κάτω και από την Τουρκία ακόμη !

Η υστέρηση προβάλλει ενδεικτικά μέσα από,
Τη συνολική συγκριτική εικόνα της χώρας με την Τουρκία, την Πορτογαλία και το μέσο όρο της ΕΕ των 27

Και ακόμη δραματικότερα από την ακόλουθη σύγκριση της χώρας μας με την Τουρκία, την Πορτογαλία και το μέσο όρο των 27 της ΕΕ για κάθε μια από τις 4 κρίσιμες διαστάσεις αξιολόγησης του Δείκτη:
• UserCentricity
• Transparency
• Key enablers kai
• Cross border services.

Μια ακριβέστερη εικόνα δίνουν οι αναφορές για κάθε μια από τις δύο αυτές άλλες χώρες.