«οι έγγειες βελτιώσεις «…αποσκοπούν κυρίως εις την ανάπτυξιν και διατήρησιν, των υδατικών και εδαφικών γεωργικών πόρων της Χώρας…».

Ν. 3881/1958

 «Γιατί να λέμε βίαια τα νερά ενός ποταμού και όχι τις όχθες που τα περιορίζουν»;

(Μπέρτολτ Μπρεχτ).

«Δεν μπορούμε να λύσουμε τα προβλήματα χρησιμοποιώντας τον ίδιο τρόπο σκέψης με αυτόν που είχαμε όταν τα δημιουργήσαμε».

Άλμπερτ Αϊνστάϊν

Οι ΟΕΒ, οι ΕΥΔΕ και η ΟΑΚ Α.Ε

Τo 2021 η κυβέρνηση υποτίθεται ότι ανακάλυψε έκπληκτη, ότι  «ρημάζουν οι υποδομές άρδευσης στη γεωργία που διαχειρίζονται οι ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ (agronews.gr), ότι απαιτούνται «μεταρρυθμίσεις του θεσμικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των συλλογικών δικτύων άρδευσης στην Ελλάδα».  Παράλληλα ότι η ΟΑΚ ΑΕ άρχισε να προβάλλεται, ως ένα καλό παράδειγμα οργάνωσης και διαχείρισης, ως πιλότος που μπορούσε να διαχειριστεί με ασφάλεια και τα νερά και τα συγκοινωνιακά έργα και την ανάπτυξη της Κρήτης.

Αποφάσισε λοιπόν ν’ αναλάβει πρωτοβουλία -αλλοίμονο -να προσεγγίσει το πλαίσιο διαχείρισης των Εγγείων Βελτιώσεων εν γένει προτείνοντας τον «εκσυγχρονισμό» των ΟΕΒ.

Το χρονικό της πρωτοβουλίας:

Είναι ενδιαφέρον, ότι θα παρέδιδε την μελέτη της μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου 2021 ! Όμως τίποτε ακολούθησε !

  • Τον Ιούνιο του 2021, ομάδα έργου αποτελούμενη από τον Αντιπρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου, κ. Νικόλαο Δέρκα, τον κ. Δημήτριο Σκούρα, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών και τον κ. Δημήτριο Ψαλτόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης εκπόνησε σχετική μελέτη, στην οποία προτείνονται λύσεις σε θεσμικό επίπεδο με τίτλοΟι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις του θεσμικού, οργανωτικού και λειτουργικού πλαισίου των συλλογικών δικτύων άρδευσης στην Ελλάδα», διαΝΕΟσις, 06.2021).
  • Στις 5 Αυγούστου 2021, στην έδρα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας στην Ι.Π. Μεσολογγίου και ενόψει της διαβούλευσης, με πρωτοβουλία του Εντεταλμένου Συμβούλου για θέμα Αγροτικής Ανάπτυξης και Εγγείων Βελτιώσεων, Γιώργου Κοντογιάννη οργανώθηκε σύσκεψη με θέμα «Προτάσεις για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων στα πλαίσια της πρωτοβουλίας του ΥΠΠΑΤ» με ειδικότερη αναφορά, ότι στόχος της σύσκεψης ήταν η αναβάθμιση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, η βιωσιμότητα των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων.  Ανακοινώθηκε πάλι η συγκρότηση ομάδας εργασίας προκειμένου να κατατεθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση, της Περιφερειακής Ενότητας προφανώς.
  • Τελικά, ένα χρόνο μετά στις 25.10.2022 ανακοινώθηκε ότι, ο Αντιπρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Πρόεδρος, κ.Νικόλαος Δέρκας και Πρόεδρος της Ομάδας που εκπόνησε τη μελέτη που προαναφέρθηκε, ορίστηκε Πρόεδρος νέας ομάδας εργασίας του ΥπΑΑΤ, άγνωστης σύνθεσης με αντικείμενο την αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΟΕΒ).

Περισσότερα....