Θεμελιώδη Δικαιώματα

Ο παράγοντας 4 του δείκτη κράτους δικαίου WJP αναγνωρίζει ότι ένα σύστημα θετικού δικαίου που δεν σέβεται τα βασικά ανθρώπινα δικαιώματα που θεσπίζονται βάσει του διεθνούς δικαίου είναι στην καλύτερη περίπτωση «κράτος δικαίου» και δεν αξίζει να αποκαλείται σύστημα κράτους δικαίου.

Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλοί άλλοι δείκτες που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα και επειδή θα ήταν αδύνατο για τον Δείκτη να αξιολογήσει την τήρηση του πλήρους φάσματος των δικαιωμάτων, ο παράγοντας αυτός επικεντρώνεται σε ένα σχετικά μέτριο μενού δικαιωμάτων που έχουν εδραιωθεί σταθερά στο πλαίσιο της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου των Ηνωμένων Εθνών και συνδέονται στενότερα με τις ανησυχίες για το κράτος δικαίου.

Μέτρα για το κατά πόσον τα άτομα είναι απαλλαγμένα από διακρίσεις —βάσει κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, φύλου, εθνικότητας, θρησκείας, εθνικής καταγωγής, γενετήσιου προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου— όσον αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες, την απασχόληση, τις δικαστικές διαδικασίες και το δικαστικό σύστημα.

Μέτρα για το αν η αστυνομία προκαλεί σωματική βλάβη σε υπόπτους εγκλημάτων κατά τη διάρκεια της σύλληψης και της ανάκρισης και εάν πολιτικοί αντιφρονούντες ή μέλη των μέσων ενημέρωσης υποβάλλονται σε παράλογες έρευνες, συλλήψεις, κράτηση, φυλάκιση, απειλές, καταχρηστική μεταχείριση ή βία.

Μέτρα κατά πόσον γίνονται σεβαστά τα βασικά δικαιώματα των υπόπτων για εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένου του τεκμηρίου αθωότητας και της ελευθερίας από αυθαίρετη σύλληψη και παράλογη προσωρινή κράτηση. Μετρά επίσης κατά πόσον οι ύποπτοι εγκληματίες είναι σε θέση να έχουν πρόσβαση και να αμφισβητήσουν αποδεικτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται εναντίον τους, εάν υπόκεινται σε καταχρηστική μεταχείριση και εάν τους παρέχεται επαρκής νομική συνδρομή. Επιπλέον, μετρά κατά πόσον γίνονται σεβαστά τα βασικά δικαιώματα των κρατουμένων μετά την καταδίκη τους για έγκλημα.

Μέτρα για το αν ένα ανεξάρτητο μέσο ενημέρωσης, οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, πολιτικά κόμματα και άτομα είναι ελεύθερα να αναφέρουν και να σχολιάζουν τις κυβερνητικές πολιτικές χωρίς φόβο αντιποίνων.

Μέτρα κατά πόσον τα μέλη των θρησκευτικών μειονοτήτων μπορούν να λατρεύουν και να διεξάγουν θρησκευτικές πρακτικές ελεύθερα και δημόσια και κατά πόσον οι μη προσχωρούντες προστατεύονται από την υποτάσσεται στους θρησκευτικούς νόμους.

4.7 Μέτρα είτε η αστυνομία είτε άλλοι κυβερνητικοί αξιωματούχοι διεξάγουν φυσικές έρευνες χωρίς εντάλματα ή υποκλέπτουν ηλεκτρονικές επικοινωνίες ιδιωτών χωρίς δικαστική άδεια.

Μετρά την αποτελεσματική επιβολή των θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι και του δικαιώματος συλλογικής διαπραγμάτευσης, της απουσίας διακρίσεων όσον αφορά την απασχόληση και της ελευθερίας από την καταναγκαστική εργασία και την παιδική εργασία.

Kατηγορίες