Ειδικό Ευρωβαρόμετρο 523 της γενικής αντίληψης των Ευρωπαίων πολιτών για τη διαφθορά …η κατάσταση στην Ελλάδα

Η διαφθορά εξακολουθεί να αποτελεί σοβαρή ανησυχία για τους πολίτες της ΕΕ.  Στην Ελλάδα οι δείκτες της διαφθοράς ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο Ευρωπαϊκό χώρο και την ορίζουν, ως την επιτομή της διαφθοράς, τοποθετώντας την στην τελευταία θέση των χωρών μελών της ΕΕ.  Στο επίκεντρο βρίσκονται οι εθνικοί δημόσιοι θεσμοί. 

Ταυτόχρονα, οι Ευρωπαίοι είναι απαισιόδοξοι όσον αφορά τις δράσεις που αναλαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο για την αντιμετώπιση της διαφθοράς ως εγκλήματος.

Μόνο μια μειοψηφία πιστεύει ότι τα μέτρα κατά της διαφθοράς εφαρμόζονται αμερόληπτα και χωρίς υστερόβουλα κίνητρα, ότι υπάρχουν αρκετές επιτυχείς διώξεις για να αποτρέψουν τους ανθρώπους από πρακτικές διαφθοράς, ότι οι προσπάθειες της εθνικής τους κυβέρνησης για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι αποτελεσματικές ή ότι υπάρχει επαρκής διαφάνεια και εποπτεία της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων στη χώρα τους…..

Περισσότερα…