Περιουσία - Υπηρεσίες υποστήριξης

Η εκπροσώπησή σας κατά την αγορά ενός ακινήτου περιλαμβάνει:

  • Τα πάντα μέχρι την υπογραφή προσυμφώνου, συμπεριλαμβανομένων των απαραίτητων ελέγχων τίτλων.
  • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες.

Συχνές ερωτήσεις: