Εθνική Νομοθεσία

Στην ιστοσελίδα γίνεται προσπάθεια συνολικής καταγραφής ανά ενότητα ζητημάτων που αφορούν τα πρόσωπα με αναπηρία

.....Περισσότερα

Ενότητες

The vast majority of new companies in Hellas now are limited liability companies (SLs). Hellas streamlined the process of creating a private company limited with standard bylaws, using an automated platform called ONE STOP SHOP.

These days, it is rare to create a new Societe Anonyme.

The following chart summarizes the different types of business entities.

Ενότητα Liability # of Partners Backing Capital Taxation
Γενικές Αρχές individual 1 not required individual taxation
Γενικές Υποχρεώσεις corporate 1 to 50 minimum 3000€ corporate taxation
Προσβασιμότητα corporate 1 or more minimum 25,000€ corporate taxation
Κινητικότητα Χώροι αναψυχής 0 - 250,000€ corporate taxation
ΣΒΑΚ minimum 25,000€ corporate taxation
Δομημένο Περιβάλλον
ΣΑΠ
Ευαισθητοποίηση corporate 3 or more (1 must be a Hellenic citizen) minimum 25,000€ corporate taxation

 

Επιτελικό θεσμικό πλαίσιο:

Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Αναπηρία 2021-2030

Ευρωπαϊκός Πυλώνας Κοινωνικών Δικαιωμάτων

Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων

SDG UN

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών
Should I be self-employed or should I form a company in Hellas?
What is the difference between a Sociedad Limitada (SL) and a Sociedad Anónima (SA)?

Articles:
Hellenic ID numbers: AFM, VIES, VAT#
Doing business in Hellas: tips for the business traveller
How to search for information about a company in Hellas
Tips on corporate banking in Hellas
Forming a joint venture
Foreign investment
Getting a business valuation in Hellas
Tips on renting business premises in Hellas
Use of a company credit card in Hellas
Corporate taxes
Government offices in Hellas, with links

You might choose an SA:

  • if you want to be able to sell stock or company bonds, or go public (IPO).
  • as part of international estate planning.
  • to establish a non-resident company in Hellas.

Otherwise, you would choose an SL. Most companies formed are now SLs, and not only for small businesses.

Top

Learn more about company types:

Company formation more options