Προσωπικά Δεδομένα

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tempor lacinia diam quis imperdiet. Proin vitae iaculis nisl. Cras eleifend quam lectus, sed bibendum libero convallis at. Nulla sagittis convallis neque at scelerisque. Pellentesque placerat bibendum magna, semper accumsan sem congue nec. Etiam viverra, ipsum vel suscipit varius, neque odio suscipit orci, et molestie metus mi a dui.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tempor lacinia diam quis imperdiet. Proin vitae iaculis nisl. Cras eleifend quam lectus, sed bibendum libero convallis at. Nulla sagittis convallis neque at scelerisque. Pellentesque placerat bibendum magna, semper accumsan sem congue nec. Etiam viverra, ipsum vel suscipit varius, neque odio suscipit orci, et molestie metus mi a dui.

SERVICES INCLUDED

  •  Bankruptcy Trustees
  •  Creditors Committees
  •  Executory Contracts
  •  Mortgage Warehouse Financing Workouts

 

  •  SEC Receiverships
  •  Workouts & Restructuring
  •  Secured Creditors
  •  Chapter 11 Debtors

‘…Πάλιν δέ καί κοινῇ και χωρίς περί ἑκάστης λέγωμεν περί τῶν ἐφεξῆς, λαβόντες ἀρχήν την προσήκουσαν αὐτῶν, ἔστι δή τρία μόρια τῶν πολιτειῶν πασῶν, περί ὧν δεῖ θεωρεῖν τον σπουδαῖον νομοθέτην ἑκάστῃ το συμφέρον· ὧν ἐχόντων καλῶς ἀνάγκη την πολιτείαν ἔχειν καλῶς, καί τάς πολιτείας ἀλλήλων διαφέρειν ἐν τῷ διαφέρειν ἕκαστον τούτων, ἔστι δέ τῶν τριῶν τούτων,ἓν μέν τί το βουλευόμενον περί τῶν κοινῶν, δεύτερον δέ τό περί τάς ἀρχάς, τοῦτο δ᾽ ἐστί τίνας δεῖ καί τίνων εἶναι κυρίας, καί ποίαν τινά δεῖ γίνεσθαι τήν αἵρεσιν αὐτῶν, τρίτον δέ τί τό  δικάζον…

Αριστοτέλης και όχι Μοντεσκιέ

error: Content is protected !!