Ηλ-Διακυβέρνηση

Ηλεκτρονική διακυβέρνηση και ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για την ανάπτυξη διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.  Σε αυτές περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η δημιουργία ευρωπαϊκών διαλειτουργικών πλατφορμών, όπως ένα κοινό πλαίσιο για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής ταυτότητας των πολιτών, και η προώθηση της καινοτομίας μέσω της χρηματοδότησης πιλοτικών έργων μεγάλης κλίμακας.

Οι αποτελεσματικές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες, ή ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μπορούν να προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα οφελών. Αυτά περιλαμβάνουν μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και εξοικονόμηση πόρων για τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, αυξημένη διαφάνεια και μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών στην πολιτική ζωή.

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ήδη ευρέως από κυβερνητικούς φορείς, αλλά η ηλεκτρονική διακυβέρνηση περιλαμβάνει κάτι περισσότερο από τα εργαλεία: περιλαμβάνει την επανεξέταση των οργανισμών και των διαδικασιών και την αλλαγή της συμπεριφοράς, έτσι ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να παρέχονται πιο αποτελεσματικά στους πολίτες. Εφαρμοσμένη σωστά, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση επιτρέπει στους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς να πραγματοποιούν τις αλληλεπιδράσεις τους με την κυβέρνηση πιο εύκολα, πιο γρήγορα και με χαμηλότερο κόστος.

 

 

Η πιθανή εξοικονόμηση κόστους είναι τεράστια. Στη Δανία, η ηλεκτρονική τιμολόγηση εξοικονομεί στους φορολογούμενους 150 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και στις επιχειρήσεις 50 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Εάν θεσπιστεί σε ολόκληρη την ΕΕ, η ετήσια εξοικονόμηση θα μπορούσε να υπερβεί τα 50 δισεκατομμύρια ευρώ. Εν τω μεταξύ, στην Ιταλία τα συστήματα ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων μείωσαν το κόστος άνω των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι διασυνοριακές ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες επιτρέπουν στους πολίτες να κυκλοφορούν ελεύθερα στην ΕΕ. Είτε μετακομίζετε για επαγγελματικούς είτε για οικογενειακούς λόγους, μπορείτε εύκολα να ασχοληθείτε με δημόσιες υπηρεσίες εκτός της χώρας σας.

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις για την ανάπτυξη διασυνοριακών ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.

Οι τέσσερις πυλώνες

  • Ευαισθητοποίηση
  • Διαφάνεια
  • Βασικοί καταλυτικοί παράγοντες
  • Διασυνοριακές Υπηρεσίες

 

  • η ηλεκτρονική ταυτοποίηση (eID)
  • τα ηλεκτρονικά έγγραφα
  • οι αυθεντικές πηγές
  • οι λύσεις digital post